Fundusze Europejskie

Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa ALKEMIE GROUP - wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą

Cel projektu: promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 1 089 411,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 752 845,00 PLN

Beneficjent: ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copyright © 2019 Alkemie Cosmetics. All rights reserved.